طب ابزار آسیا

شرکت طب ابزار آسیا در سال ۱۳۸۶ با حضور افراد مجرب در زمینۀ تجهیزات پزشکی، بازرگانی و مدیریت پا به عرصه وجود نهاد.

شرکت طب ابزار آسیا در سال ۱۳۸۶ با حضور افراد مجرب در زمینۀ تجهیزات پزشکی ، بازرگانی و مدیریت پا به عرصه وجود نهاد و در مدت زمان کوتاهی با توجه به زمینۀ قبلی و تخصص موسسین توانست نام خود را به عنوان یکی از شرکت های معتبر در زمینۀ تجهیزات آزمایشگاهی معرفی نماید .
این شرکت همواره سعی کرده با استفاده از راهنمایی اساتید فن ، بهترین تجهیزات را با مناسب ترین قیمتها در اختیار مراکز قرار داده و با راهنمایی صادقانه مراکز و تعهد و پایداری در ارائه خدمات پس از فروش ، خود را شریک مشتریان بنماید .

هدف شرکت طب ابزار آسیا عبارت است از بهداشت و درمان قابل دسترسی و اعتماد برای همه اقشار جامعه.

خط سیر شرکت طب ابزار آسیا بررسی نیازهای بهداشتی و پزشکی جامعه و برقراری ارتباط با افراد کلیدی در جهت برآورده کردن نیاز ها به بهترین نحو و همچنین فراهم کردن و ارائه بهترین راه حل از هر کجای دنیا متناسب با شرایط ایران برای رسیدن به امکانات بهداشت و درمانی قابل دسترس و اعتماد برای همه اقشار است.