درمان نگار آیندگان

شرکت درمان نگار آیندگان پیشرو در زمینه ارایه خدمات، تامین تجهیزات مولکولی وژنتیک ومشاوره مورد نیاز آزمایشگاه ها، مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی.

شرکت درمان نگار آیندگان پیشرو در زمینه ارایه خدمات، تامین تجهیزات مولکولی وژنتیک ومشاوره مورد نیاز آزمایشگاه ها، مراکز علمی، پژوهشی و دانشگاهی می باشد. ما همواره تلاش می کنیم با توجه به پیشرفت علوم در به روز نمودن خود تلاش کرده و تجهیزات را با بهترین کیفیت و مناسبترین قیمت در اختیار مراکز علمی و آزمایشگاهی قرار دهیم. موفقیت و پیشرفت خود را در ارایه خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان یافته ایم و می دانیم مشتریان وفادار بزرگترین داشته های ما می باشند و برای حفظ و گسترش این رابطه ی خوب می کوشیم.

هدف ما بهبود سطح سلامت و ارتقا کیفی زندگی با قابلیت دسترسی برای همگان بر پایه تشخیص دقیق و به هنگام می باشد و برای رسیدن به این هدف متعالی تلاش می نماییم.